Novosti

  • 28 maj 2015
    Obaveštenje
      FORMULAR ZA GLASANJE AKCIONARA U ODSUSTVU PIK Poziv-redovna sednica skupštine akcionara PIK 29.06.2015. Izvestaj o bitnom dogadjaju- Sednica PIK 29.06.2015 Odluka 1 29.06.2015 - PIK Odluka 2 29.06.2015 - PIK Odluka 3 29.06.201...
  • 24 april 2015
    Obaveštenje
    Javnobeležnički zapisnik sa Vanredne sednice Skupštine akcionara PIK DISTRIBUCIJA VRBAS AD BEOGRAD održane 30.03.2015. u 10h; Izveštaj o bitnom događaju sa Vanredne sednice Skupštine akcionara PIK DISTRIBUCIJA VRBAS AD BEOGRAD; Odluka o izboru pr...
 
EGIPAT NIGERIJA BENIN KAMERUN
DE SANTIS, FAST, MONUS FAST FAST FAST
IRAK SINGAPUR VIJETNAM ABU DABI FILIPINI GRUZIJA
DE SANTIS HERALD,
MONUS
HERALD,
MONUS
HERALD,
MONUS
HERALD,
MONUS
VRONSKY, FAST,
DE SANTIS
GRČKA CRNA GORA BOSNA I HERCEGOVINA MAKEDONIJA
FAST, MONUS DE SANTIS, MONUS, FAST DE SANTIS, MONUS, FAST, NERO, ZLATNIK FAST
SURINAM
FAST, HERALD